Bestyrelses og konstituerings møde 9. april 2014

Referat