Om Lokaludvalget

Strib Lokaludvalg varetager lokalområdets interesser over for Byrådet og forvaltningen.

Strib Lokaludvalget er nedsat i. h. t. styrelseslovens § 65d. Udvalgets formål er i. h. t. rammebeskrivelsen for lokaludvalgene i Middelfart Kommune:
  • At medvirke til det brede samarbejde mellem beboere og foreninger i lokalområdet og derved styrke det lokale samfund
  • At fungere som rådgivende organ for Byrådet og Forvaltningen vedrørende lokalområdet for at sikre at beboere bliver hørt i lokale sager
  • At tage eller støtte initiativer, som gør det attraktivt at bo i området
  • At synliggøre lokaludvalgets arbejde gennem lokal presse og hjemmeside
Strib Lokaludvalg dækker Strib i Middelfart Kommune og lokalområdets grænser.
Rammer-for-lokaludvalgene-2022-2025